design-bg

Regulatorisk støtte

Regulatorisk støtte

Vår prioritet er å tilby sikrere emballasje til farmasøytisk, skjønnhet og personlig pleie som respekterer både miljøet og menneskers helse.

Våre hovedfokus i forbrukeremballasje

Nye materialer

Valget av nye emballasjematerialer som fullt ut respekterer gjeldende regelverk knyttet til kosmetikk, emballasje og emballasjeavfall, og REACH.
Andre krav kan også bli undersøkt og, hvis det anses relevant, innlemmet i retningslinjene våre.Individuelle kundebehov vurderes fra sak til sak.

Dokumentasjon

Vi har utviklet en rekke dokumenter, spesielt Regulatory Information Files (RIF) og posisjonspapirer som er spesielt utformet for å møte behovene til våre kunder.Disse dokumentene er basert på informasjonen gitt av våre leverandører og verifisert av vår interne inngående kunnskap om regelverket.

3. Regulatorisk støtte

Vi jobber proaktivt med regulatorer og andre relevante interessenter for kontinuerlig forbedring og avklaring av reguleringslandskapet.