design-bg

Regulatorisk støtte

Regulatorisk støtte

Vår prioritet er å tilby sikrere emballasje til legemiddel, skjønnhet og personlig pleie som respekterer både miljøet og menneskers helse.

Våre hovedpunkter i forbrukeremballasje

Nye materialer

Valget av nye emballasjematerialer som fullt ut respekterer gjeldende regelverk relatert til kosmetikk, emballasje og avfallspakning, og REACH.
Andre krav kan også undersøkes og, hvis det anses relevant, innlemmes i vår policy. Individuelle kundebehov vurderes fra sak til sak.

Dokumentasjon

Vi har utviklet en rekke dokumenter, spesielt Regulatory Information Files (RIF) og posisjonspapirer som er spesielt utviklet for å møte kundenes behov. Disse dokumentene er basert på informasjonen fra leverandørene våre og bekreftet av vår interne inngående kunnskap om regelverket.

3.Regulatory Support

Vi jobber proaktivt med regulatorer og andre relevante interessenter for kontinuerlig forbedring og avklaring av reguleringslandskapet.