Sustainability

Bærekraftvisjon

Bærekraftsvisjon Samfunnsansvar

Vi mener at menneskers liv skal berikes av å ha jobbet for og med Micen. Vi gir tilbake til samfunnene der våre mennesker bor og jobber, og kjerneverdiene våre er oppsummert med to ord - tillit og respekt. Våre teammedlemmer er klarert til å ta initiativ, stille spørsmål og være dristige. Vi respekterer hverandre som individer, vi respekterer planeten vi verdsetter, og vi behandler alle interessenter og partnere rettferdig.